Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Svar på henvendelse om støj fra motorvejen syd for Vejle

2019 Posted on fre, april 26, 2019 13:11:06

Desværre
har Vejdirektoratet ikke på nuværende tidspunkt planer eller mulighed for at
afhjælpe støjgener fra motorvejen ved Eskimovej/Polarvej.

Vejdirektoratets
indsats med hensyn til støjbekæmpelse er beskrevet i den nye ”Støjhandlingsplan
for statens veje 2018-2023”, som kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside – vejdirektorektoratet.dk – støj

Direkte
link til selve Støjhandlingsplanen: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/985/st%c3%b8jhandlingsplan_2018-2023_web1.pdf

I
støjhandlingsplanen er der foretaget en screening med henblik på at udpege de
boligområder langs statens veje, der er mest belastet af støj fra vejtrafikken.
Ved Vejle er bl.a. området ved Fredericiavej – Bøgeparken/Taulsvej sydvest for
tilslutningsanlægget ved Vejle C er udpeget som et område, der indgår i de
videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til
støjafskærmning.– se evt. s. 52-53 i støjhandlingsplanen. Området længere mod
syd ved Sønderdalen er ikke en del af støjhandlingsplanen.

Jeg
har indsat et kortudsnit, der viser støjkortlægningen ved Vejle. Der er tale om
en strategisk kortlægning baseret på beregninger og ikke på konkrete målinger.

I
støjhandlingsplanen er der udpeget mere end 125 forskellige boligområder, som
indgår i den fremadrettede prioritering. Udpegningen af områderne er sket på
baggrund af en overordnet screening af støjkortlægningen fra 2017.
Screeningen/støjkortlægningen er udført i henhold til retningslinjer fra
Miljøstyrelsen.

Støjkortlægningen
kan også ses på Vejdirektoratets kortviser: www.vejkort.vd.dk

”National
Støjkortlægning 2017” findes i rullemenuen i højre side af skærmen.Højre vigepligt

2018 Posted on ons, november 28, 2018 21:30:41

I forlængelse af tidligere mail udsendt om periodevis høje
hastigheder på vejene i vores område, har nogle af vores naboer gjort opmærksom
på, at også højre vigepligt kan være en udfordring.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi i
fællesskab er med til at passe på hinanden.

Vil I være rare at huske på, at når I passerer eller kører
ud fra en vendeplads, så har I vigepligt for alt som kommer fra højre.
Det kan tænkes, at det særligt er, når man kører som gennemgående færdsel på
langs af Eskimovej og Polarvej, at man har en tendens til at overse sin
vigepligt.

Pas på jer selv og hinanden derude. Kør sikkert 🙂Birketræer langs Grønlandsvej

2018 Posted on tors, august 09, 2018 06:19:39

Vejle Kommune meddeler :

Vi har nu indgået aftale
med entreprenør, om fældning af birketræerne som beskrevet.

Arbejdet vil blive udført i september/oktober måned. Vi vil
få nærmere besked når den endelige arbejdsplanlægning er på plads og så vil jeg
selvfølgelig orientere jer.

______________________________________________________________________

Hermed er det sikkert, at træerne bliver fældet, sådan som
det blev vedtaget på generalforsamlingen, at vi skulle prøve at få gennemført.Containere til haveaffald 2018

2018 Posted on fre, maj 11, 2018 08:19:26

Der opstilles containere til haveaffald
igen i 2018.

Containerne opstilles som det fremgår af
nedenstående oversigt.

HUSK nu at fylde containere godt op fra en
ende af, så alle kan få glæde af dem.

Hvornår

Hvad

Hvor

Weekenden den 16. + 17. juni

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 13 – 21

Weekenden den 23. + 24. juni

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 23 -33

Weekenden den 13. + 14. oktober

Container
til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 47 – 53

Weekenden den 20. + 21. oktober

Container
til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 1 – 11Verdensmiddag

2017 Posted on lør, oktober 21, 2017 14:32:57

Den 24. oktober klokken 18:00 til 21:00 er der Verdensmiddag
i Kvartershuset arrangeret af kirken, moskeen og bestyrelsen i Løget.

Du kan læse mere om arrangementet ved at klikke på
filen.
Tilmelding foregår via dette link: https://aab.nemtilmeld.dk/Ny App “Min Landsby”

2017 Posted on tors, september 28, 2017 08:46:27

Grønlandsvejens
Lokalråd meddeler, at det er kommet en app, som hedder ”Min Landsby”. App’en er en digital opslagstavle, der dækker lokalrådets område, men som nok vil brede
sig til hele Søndermarken.

Meddelelsen
ledsages desuden af denne lille brugervejledning:


Når du har hentet App´en, skal du gå ind i ’Funktioner’ (De 3 vandrette streger)
og klikke på ”Min Landsby”.


Så vælger du ”Vejle Søndermark”.


Hvis du ønsker at undgå at se de øvrige landsbyer i området, skal du i
’Funktioner’ klikke på ”Klyngen”.

— Her lukker du alle de
landsbyer, du ikke ønsker at se.

Nedenstående
link giver et overblik over App´en og dens muligheder.

https://minlandsby.files.wordpress.com/2015/11/min_landby_sheet_fi.pdf

Har
man spørgsmål eller kommentarer til app’en, skal henvendelse ske til Poul
Kragh:

Mobil: +45 2013 0995

Mail: poul@poulhkragh.dkMobilepay

2017 Posted on ons, august 30, 2017 15:56:01

Som besluttet på vores seneste generalforsamling, har der
været arbejdet på, at GSS-Vejle bliver i stand til at modtage
kontingentbetalinger via MobilePay.

Det er derfor dejligt at kunne fortælle jer, at vi nu har
alle aftaler på plads, og at vi – næste gang der skal opkræves kontingent – kan
modtage den via MobilePay. Vores nummer i MobilePay er 34463 (Ja, den er god
nok). Blot indtast dette nummer, der hvor du normalt indtaster et telefonnummer
i Mobilepay.

Ønsker man til den tid ikke at betale med MobilePay, bliver
det som lovet på generalforsamlingen, naturligvis også muligt at betale via
bankoverførsel som sædvanlig. Men meget mere om det, når det bliver april 2018.

På bestyrelsens vegne – Gert KristiansenGodkendelsen af nye vedtægter

2017 Posted on tors, maj 18, 2017 11:29:45

Endelig godkendelse af vedtægterne modtaget pr. mail fra Laura Marie Bork Nielsen, Vejle Kommune 10.
maj 2017.

Gældende vedtægter er hermed gældende pr. 25. april 2017 og kan downloades fra forsiden af www.gss-vejle.dk« ForrigeNæste »