Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Generalforsamling 2023

2023 Posted on 3. marts 2023 11:59

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd.
Tidspunkt: Onsdag, d. 19. april, kl. 19:00
Sted: Løget Center 2, 7100 Vejle – i Løget Sognehus – store sal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for 2022.
 4. Indkomne forslag.
  Skal være indsendt senest den 15. marts 2023
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2023
 6. Valg af formand.
  nuværende formand, Michael Holbek, modtager ikke genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  – Lau Dreisler og Poul H Kragh er på valg til bestyrelsen.
  – Jonna Kring er på valg som suppleant
  .
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bent Eskildsen er på valg som revisor
  Kurt B Rasmussen er på valg som revisorsuppleant.
 9. Eventuelt


Containere til haveaffald 2023

2023 Posted on 3. marts 2023 11:45

Her i 2023 vælger vi at opstille én container FØR sommerferien, samt én container EFTER sommerferien.

Containeren FØR sommerferien opstilles fredag d. 23. juni på vendepladsen ved Eskimovej 60 og afhentes mandag d. 26. juni.

Containeren EFTER sommerferien opstilles fredag d. 20. oktober på vendepladsen ved Polarvej 64 og afhentes mandag d. 23. oktober.

HUSK at fylde op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.