Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Højre vigepligt

2018 Posted on 28. november 2018 21:30

I forlængelse af tidligere mail udsendt om periodevis høje
hastigheder på vejene i vores område, har nogle af vores naboer gjort opmærksom
på, at også højre vigepligt kan være en udfordring.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi i
fællesskab er med til at passe på hinanden.

Vil I være rare at huske på, at når I passerer eller kører
ud fra en vendeplads, så har I vigepligt for alt som kommer fra højre.
Det kan tænkes, at det særligt er, når man kører som gennemgående færdsel på
langs af Eskimovej og Polarvej, at man har en tendens til at overse sin
vigepligt.

Pas på jer selv og hinanden derude. Kør sikkert 🙂Birketræer langs Grønlandsvej

2018 Posted on 9. august 2018 06:19

Vejle Kommune meddeler :

Vi har nu indgået aftale
med entreprenør, om fældning af birketræerne som beskrevet.

Arbejdet vil blive udført i september/oktober måned. Vi vil
få nærmere besked når den endelige arbejdsplanlægning er på plads og så vil jeg
selvfølgelig orientere jer.

______________________________________________________________________

Hermed er det sikkert, at træerne bliver fældet, sådan som
det blev vedtaget på generalforsamlingen, at vi skulle prøve at få gennemført.Containere til haveaffald 2018

2018 Posted on 11. maj 2018 08:19

Der opstilles containere til haveaffald
igen i 2018.

Containerne opstilles som det fremgår af
nedenstående oversigt.

HUSK nu at fylde containere godt op fra en
ende af, så alle kan få glæde af dem.

Hvornår

Hvad

Hvor

Weekenden den 16. + 17. juni

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 13 – 21

Weekenden den 23. + 24. juni

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 23 -33

Weekenden den 13. + 14. oktober

Container
til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 47 – 53

Weekenden den 20. + 21. oktober

Container
til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 1 – 11