Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Sukkertoppen afholder fest d. 9/6-2022

2022 Posted on 24. maj 2022 17:51

Vi har fået besked fra kontoret på Sukkertoppen, at der afholdes fest d. 9/6-2022 og i den forbindelse kan der fremkomme høj musik fra dem.Containere til haveaffald 2022

2022 Posted on 4. maj 2022 09:12

I år har vi valgt at opstille én container FØR sommerferien, samt én container EFTER sommerferien.

Containeren FØR sommerferien opstilles fredag d. 17. juni på vendepladsen ved Polarvej 43 og afhentes mandag d. 20. juni.

Containeren EFTER sommerferien opstilles fredag d. 23. september på vendepladsen ved Eskimovej 52 og afhentes mandag d. 26. september.

HUSK at fylde op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.Kontingent 2022

2022 Posted on 7. april 2022 14:42

Kontingentet er blevet fastsat til kr. 600,- på generalforsamlingen, d. 7. april 2022, og skal indbetales af alle husstande på Polarvej og Eskimovej.
For jer der bor i andelsboliger, sker der en samlet indbetaling fra jeres andelsboligforening.

Sidste frist for indbetaling er fredag d. 3. juni 2022.Containere til haveaffald oktober 2021

2021 Posted on 26. september 2021 17:04

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 15., 16. og 17. oktober.

Der vil være en container ved Polarvej 25 og en ved Polarvej 43.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.Containere til haveaffald juni 2021

2021 Posted on 16. juni 2021 16:28

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 25., 26. og 27. juni.

Der vil være en container ved Polarvej 15 og en ved Polarvej 47.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.

Der kommer også containere til haveaffald i weekenden 15., 16. og 17. oktober – disse placeres ved Polarvej 25 & Polarvej 43Ny administrator på generalforsamling 2021

2021 Posted on 19. marts 2021 08:32

Grundejerforeningens administrator stopper ved generalforsamlingen 2021. Der skal lyde en opfordring til at overveje, om man kan være interesseret i at varetage opgaven som administrator. Er man interesseret skal man møde op på generalforsamlingen, da det er her administratoren ansættes. Dermed også sagt, at generalforsamlingen principielt kan beslutte ikke at genansætte en administrator – dog har der i de seneste mange år været en administrator i foreningen.

Mere information kan fås ved henvendelse til administrator<snabel-a>gss-vejle.dkContainere til haveaffald oktober 2020

2020 Posted on 29. august 2020 18:19

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 2, 3 og 4 oktober.

Der vil være en container på Eskimovej og en på den gamle vigeplads på Polarvej.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.Svar fra Vejle Kommune angående vejtræer

2020 Posted on 18. juni 2020 14:55

Kære Grundejerforening.

Jeres ønske om fældning af træer på Polarvej og Eskimovej har været forlagt formandsskabet i Teknisk Udvalg. På den baggrund meddeles der herved afslag på Jeres ønske om fældning af vejtræerne langs Polarvej og Eskimovej

Formandsskabet bakker op om forvaltningens ønske om at bevare sunde træer længst muligt på en given lokalitet. Sunde træer fældes kun, hvis der er væsentlige argumenter for at fælde dem. Væsentlige argumenter for at fælde et sundt træ kan være, at træet ikke kan bevares i forbindelse med anlæg, f.eks. vejanlæg eller andet byggeri.

Træerne tilses fortsat årligt af træplejer, så deres sikkerhed og sundhed følges.

Der er politisk vedtaget en træstrategi, hvor retningslinjerne er, at sunde træer kun fældes, hvis der er tungtvejende argumenter for det. Desuden skal træerne erstattes 1:1. Forvaltningen finder ikke de fremførte argumenter fra grundejerforeningen tunge nok til fældning af træerne sammenholdt med den forbundne økonomi til at fælde træerne og plante nye.Næste »