Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Generalforsamling 2023

2023 Posted on 3. marts 2023 11:59

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd.
Tidspunkt: Onsdag, d. 19. april, kl. 19:00
Sted: Løget Center 2, 7100 Vejle – i Løget Sognehus – store sal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for 2022.
 4. Indkomne forslag.
  Skal være indsendt senest den 15. marts 2023
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2023
 6. Valg af formand.
  nuværende formand, Michael Holbek, modtager ikke genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  – Lau Dreisler og Poul H Kragh er på valg til bestyrelsen.
  – Jonna Kring er på valg som suppleant
  .
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bent Eskildsen er på valg som revisor
  Kurt B Rasmussen er på valg som revisorsuppleant.
 9. Eventuelt


Containere til haveaffald 2023

2023 Posted on 3. marts 2023 11:45

Her i 2023 vælger vi at opstille én container FØR sommerferien, samt én container EFTER sommerferien.

Containeren FØR sommerferien opstilles fredag d. 23. juni på vendepladsen ved Eskimovej 60 og afhentes mandag d. 26. juni.

Containeren EFTER sommerferien opstilles fredag d. 20. oktober på vendepladsen ved Polarvej 64 og afhentes mandag d. 23. oktober.

HUSK at fylde op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.



Sukkertoppen afholder fest d. 9/6-2022

2022 Posted on 24. maj 2022 17:51

Vi har fået besked fra kontoret på Sukkertoppen, at der afholdes fest d. 9/6-2022 og i den forbindelse kan der fremkomme høj musik fra dem.



Containere til haveaffald 2022

2022 Posted on 4. maj 2022 09:12

I år har vi valgt at opstille én container FØR sommerferien, samt én container EFTER sommerferien.

Containeren FØR sommerferien opstilles fredag d. 17. juni på vendepladsen ved Polarvej 43 og afhentes mandag d. 20. juni.

Containeren EFTER sommerferien opstilles fredag d. 23. september på vendepladsen ved Eskimovej 52 og afhentes mandag d. 26. september.

HUSK at fylde op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.



Kontingent 2022

2022 Posted on 7. april 2022 14:42

Kontingentet er blevet fastsat til kr. 600,- på generalforsamlingen, d. 7. april 2022, og skal indbetales af alle husstande på Polarvej og Eskimovej.
For jer der bor i andelsboliger, sker der en samlet indbetaling fra jeres andelsboligforening.

Sidste frist for indbetaling er fredag d. 3. juni 2022.



Containere til haveaffald oktober 2021

2021 Posted on 26. september 2021 17:04

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 15., 16. og 17. oktober.

Der vil være en container ved Polarvej 25 og en ved Polarvej 43.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.



Containere til haveaffald juni 2021

2021 Posted on 16. juni 2021 16:28

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 25., 26. og 27. juni.

Der vil være en container ved Polarvej 15 og en ved Polarvej 47.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.

Der kommer også containere til haveaffald i weekenden 15., 16. og 17. oktober – disse placeres ved Polarvej 25 & Polarvej 43



Ny administrator på generalforsamling 2021

2021 Posted on 19. marts 2021 08:32

Grundejerforeningens administrator stopper ved generalforsamlingen 2021. Der skal lyde en opfordring til at overveje, om man kan være interesseret i at varetage opgaven som administrator. Er man interesseret skal man møde op på generalforsamlingen, da det er her administratoren ansættes. Dermed også sagt, at generalforsamlingen principielt kan beslutte ikke at genansætte en administrator – dog har der i de seneste mange år været en administrator i foreningen.

Mere information kan fås ved henvendelse til administrator<snabel-a>gss-vejle.dk



Næste »