Grundejerforeningens administrator stopper ved generalforsamlingen 2021. Der skal lyde en opfordring til at overveje, om man kan være interesseret i at varetage opgaven som administrator. Er man interesseret skal man møde op på generalforsamlingen, da det er her administratoren ansættes. Dermed også sagt, at generalforsamlingen principielt kan beslutte ikke at genansætte en administrator – dog har der i de seneste mange år været en administrator i foreningen.

Mere information kan fås ved henvendelse til administrator<snabel-a>gss-vejle.dk