Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd.

Tidspunkt: Onsdag den 17. juni 2020, kl. 19.00.

Sted: Vendepladsen Eskimovej 28-40.

Bemærk at generalforsamlingen afholdes udendørs af sikkerhedshensyn med baggrund i corona-situationen. Medbring evt. selv stol at sidde på. Generalforsamlingen gennemføres uafhængigt at vejret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019.
 4. Indkomne forslag.
  • a) Forslag om forslag stillet til generalforsamlingen og disses offentliggørelse inden generalforsamlingen.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2020.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  • a) Bestyrelsesmedlem Birthe Pedersen => Modtager genvalg
  • b) Bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen => Modtager ikke genvalg
  • c) Suppleant Jan Smith => Modtager genvalg
 7. Valg af formand.
  • a) Formand Ole Hagen Jensen => Modtager genvalg
 8. Valg af 1 revisor.
  • a) Revisor Hasse Kierkegaard => Modtager genvalg
 9. Udpegning af administrator.
  • a) Gert Kristiansen er villig til at fortsætte som administrator
 10. Eventuelt.