I sammenhæng med den meget anderledes tid vi alle lever i lige nu, og set i lyset af de omstændigheder som Corona har sat os alle sammen i, har bestyrelsen for GSS besluttet følgende:

Så længe det ikke er tilladt at samles mere end 10 personer, samt så længe der er fare for spredning af cornoavirus Covid-19, har bestyrelsen besluttet, at der ikke afholdes generalforsaming i april måned 2020.
Foreningens vedtægter foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes i april måned, men det vurderes at generalforsamingen ikke kan gennemføres på betryggende vis under de givne omstændigheder.

Når det vurderes trygt at gennemføre generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til generalforsamling 2020 med mindst 14 dages varsel, sådan som vedtægterne foreskriver.

Forslag indkommet rettidigt inden 15. marts 2020, vil til den tid blive medtaget på dagsordenen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber på opbakning til ovenstående tiltag i en tid, hvor vi alle må passe på hinanden.