I forlængelse af tidligere mail udsendt om periodevis høje
hastigheder på vejene i vores område, har nogle af vores naboer gjort opmærksom
på, at også højre vigepligt kan være en udfordring.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi i
fællesskab er med til at passe på hinanden.

Vil I være rare at huske på, at når I passerer eller kører
ud fra en vendeplads, så har I vigepligt for alt som kommer fra højre.
Det kan tænkes, at det særligt er, når man kører som gennemgående færdsel på
langs af Eskimovej og Polarvej, at man har en tendens til at overse sin
vigepligt.

Pas på jer selv og hinanden derude. Kør sikkert 🙂