Vejle Kommune meddeler :

Vi har nu indgået aftale
med entreprenør, om fældning af birketræerne som beskrevet.

Arbejdet vil blive udført i september/oktober måned. Vi vil
få nærmere besked når den endelige arbejdsplanlægning er på plads og så vil jeg
selvfølgelig orientere jer.

______________________________________________________________________

Hermed er det sikkert, at træerne bliver fældet, sådan som
det blev vedtaget på generalforsamlingen, at vi skulle prøve at få gennemført.