Endelig godkendelse af vedtægterne modtaget pr. mail fra Laura Marie Bork Nielsen, Vejle Kommune 10.
maj 2017.

Gældende vedtægter er hermed gældende pr. 25. april 2017 og kan downloades fra forsiden af www.gss-vejle.dk