EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd.

Tidspunkt: Tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00.
Sted: Eskimovej 40, 7100 Vejle

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling :

Forslag til ændring i vedtægternes $6 stk. 1 :