Du kan evt. finde mere information om snerydningspligt på
Vejle Kommunes hjemmeside, hvoraf det blandt andet fremgår at:

·
Ud til offentlig vej eller sti:

·
Er der adgang (adresse) til fortov og stiarealer skal
du foretage renholdelse, snerydning og grusning.

·
Er der ikke vejadgang, men gående adgang til fortov og sti langs
veje, som støder op til grunden, skal du foretage renholdelse, snerydning
og grusning, hvis afstanden mellem skel og nærmeste belægning er mindre end 2
meter. På hjørnegrunde dog max 10 m målt fra skel.

·
Ud til privat fællesvej eller sti:

·
På fortov, stier samt veje ud til vejmidten skal du foretage
snerydning og gruse eller salte, når det er glat.

Kilde: http://www.vejle.dk/Borger/Trafik-veje-og-groenne-omraader/Vinterveje.aspx#437880