Her ved starten af det nye år, har grundejerforeningen fået
ny administrator, sådan som det også tidligere har været oplyst.

Alle henvendelser til grundejerforeningen bedes derfor
fremover rettet til vores nye administrator, som er Gert Kristiansen, Eskimovej
40.

Gert kan kontaktes på mail: administrator@gss-vejle.dk eller
på tlf. 6165 5504.

Der skal også lyde en stor tak til Poul Kragh, for det store
arbejde han har gjort i sit virke som administrator.

Tak for det Poul.