Information vedr. vinteren i Vejle Kommune

Her kan man se hvad man skal som grundejer og hvilke veje
Vejle Kommune rydder og salter

Se på http://www.vejle.dk/Borger/Trafik-veje-og-groenne-omraader/Vinterveje.aspx