Korrekt
spildevandshåndtering

Hjælp
os med at hjælpe fisken

BRING
BUDSKABET VIDERE TIL MEDLEMMERNE

Vidste I, at
vand, der havner i vejristen, ender i vores natur uden at blive renset? Det er
ikke kendt for alle grundejere og er årsagen til, at vi henvender os til jer.
Vi vil nemlig gerne hjælpe jer med at blive lidt klogere på, hvordan spildevand
håndteres korrekt.

Hvorfor
lanceres kampagnen?

Vejle Kommune
ønsker at slå et slag for korrekt spildevandshåndtering gennem kampagnen Hjælp
Fisken
for at sikre et bedre vandmiljø for fisk, smådyr og insekter i vores
vandløb, søer og fjorde.

Målet for
kampagnen

Målet for
kampagnen er at få kommunens grundejere til at mindske udledningen af
forurenende stoffer via vejristen.

Lettere end
de fleste tror

Korrekt
håndtering er lettere end de fleste tror, for faktisk er der kun ét
hovedbudskab:

HÆLD
KUN REGNVAND ELLER RENT VAND I VEJRISTEN

Vedhæftet
denne mail finder I et par gode tips til klog håndtering af spildevand. På den
måde har I mulighed for at gøre det rigtige, inspirere andre og hjælper i
sidste ende fiskene.

Se også vores
film og læs mere på vores kampagnesite: www.vejle.dk/hjaelpfisken
Følg desuden vores annoncer i medierne samt vores opslag på Facebook og
Instagram.

Hvor længe
varer kampagnen?

Fra 8. august
til 9. september 2016 sætter kampagnen Hjælp Fisken særligt fokus på
korrekt spildevandshåndtering. Kampagnen er et pilotprojekt, og i år er derfor første gang, at kampagnen lanceres i
kommunen. Fremadrettet vil kampagnen blive genlanceret hvert eller hvert andet
år alt efter behov for at sikre, at hovedbudskabet nås.

Hvis
uheldet er
ude

Opdager I et tilfælde af akut forurening eller akut
miljøuheld i jeres nærområde, ring straks 112.

Kontaktpersoner

Hvis I har
spørgsmål, kontakt da vores Spildevandsteam på tlf.: 4012 4062 eller kontakt
Servicecentret i Teknik & Miljø, Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Tlf.: 7681 2230 eller mail: Servicecenter@vejle.dk

Brug hellere
hovedet end risten. Hjælp Fisken – det betaler sig.